VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS)

Waarom VSR-kwaliteitsmetingen

  • U wilt weten hoe het met de kwaliteit van de schoonmaak gesteld is
  • U wilt de beleving van de schoonmaak van uw medewerkers en gebruikers weten
  • U zoekt een onafhankelijk adviesbureau die u graag als klankbord inschakelt
  • U wilt samen met het schoonmaakbedrijf kwaliteitsverbeteringen maken
  • U wilt een nulmeting voor de schoonmaak laten uitvoeren
  • U gaat van schoonmaakbedrijf veranderen

Wanneer er bij het VSR-KMS fouten geconstateerd worden, kunnen we direct naar de oorzaak en gevolgen kijken. Daarom maken wij een grondige analyse waarin we deze punten beschrijven. Deze analyse bespreken wij met u en geven dan graag adviezen. Zo kunt u samen met het schoonmaakbedrijf actie ondernemen. De kwaliteitsbeoordeling heeft dus een corrigerende functie. Dit is een belangrijk hulpmiddel die u kunt inzetten om het schoonmaakresultaat te sturen.

Welke kwaliteitsmetingen kunnen wij voor u uitvoeren

  • VSR-kwaliteitscontroles
  • Belevingsonderzoeken
  • Nulmetingen

Voor wie zijn de VSR-kwaliteitsmetingen

Alle bedrijven of instellingen die waarde willen toekennen aan hun schoonmaak. Met het VSR- kwaliteitsmeetsysteem is het mogelijk om bij u zo objectief mogelijk vast te stellen of de kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening in relatie staat tot het overeengekomen schoonmaakprogramma.

Bij alle kwaliteitsmetingen die we voor de schoonmaak doen, zetten wij ons in voor een verantwoorde en schone werkomgeving voor zowel de opdrachtgever als de schoonmaakdienstverlener.