VSR-Kwaliteitscontrole

Waarom VSR-Kwaliteitscontroles

Schoonmaakcontroles zijn nodig om de schoonmaakkwaliteit regelmatig te toetsen. De VSR-kwaliteitscontrole is een aanvulling op het VSR-DKS. Dit is een Dagelijks Kontrole Systeem die ontwikkeld is om de kwaliteit van het interne schoonmaakproces te bewaken. Het resultaat van deze controles geven aan of een medewerker een element niet heeft schoon gemaakt of dat het niet juist is schoongemaakt (methodefout). Dit wordt meestal door de objectleiding uitgevoerd. Zo kan de leiding de medewerkers sturen naar een betere schoonmaakkwaliteit.

Een schoonmaakcontrole door een extern adviesbureau is een aanvullende visuele beoordeling op het VSR-DKS . Wij kijken, conform de genormeerde beoordelingshandleiding, of er geen storende vervuiling aanwezig is. Dit wordt door Holland Schoonmaakadvies samen met de opdrachtgever en/of het schoonmaakbedrijf uitgevoerd. De frequentie van de kwaliteitscontrole is in overleg met u. Dit kwaliteitsmeetsysteem toetst of het bereikte schoonmaakresultaat voldoet aan de overeengekomen kwaliteitsafspraken, schoonmaakbeleving of het schoonmaakprogramma. Het eindresultaat van de kwaliteitsmeting wordt aangeduid met “goedkeur” en “afkeur”.

Hoe werken bij ons de VSR-kwaliteitscontroles

Wij voeren de schoonmaakcontroles uit volgens de VSR-KMS richtlijnen. Nadat wij de ruimtes hebben geïnventariseerd gaan wij met de betrokken partijen de schoonmaakcontroles steekproefsgewijs uitvoeren. De beoordeling van de schoonmaakkwaliteit berust op visuele waarneming. Daarom is er een genormeerde beoordelingshandleiding, zodat wij telkens een constante en eenduidend oordeel kunnen verkrijgen over de schoonmaakkwaliteit. Natuurlijk gaan wij met de tijd mee en zullen alle werkzaamheden op de tablet worden uitgevoerd. Het resultaat van de schoonmaakcontrole wordt altijd aan u gerapporteerd en besproken.

Wie voeren bij u de schoonmaakcontroles uit

Een VSR-kwaliteitscontrole mag alleen door een VSR-kwaliteitscontroleur uitgevoerd worden. Wij zijn aangesloten bij de VSR en zijn erkend VSR-kwaliteitsinspecteurs.